Bedemandens opgaver.

 

I forbindelse med et dødsfald og efterfølgende bisættelse eller begravelse, kan bedemanden være behjælpelig med mange opgaver og aflaste de efterladte.

Der en forholdsvis masse opgaver der skal tages vare om. Det er her, vi som bedemænd, har erfaring og overblik til at hjælpe. I den stund hvor I skal værne om hinanden og være i jeres sorg og tab.

Vi kan tage os af følgende opgaver.

 • Anmeldelse af dødsfaldet til begravelsesmyndigheden
 • Indhente dødsattest ved politi eller hospital
 • Kontakt til præst og kirkekontor, for aftale og fastlæggelse af tid og sted for højtideligheden
 • Søge begravelseshjælp hos Udbetaling Danmark og flere andre instanser, f.eks fagforening.
 • Levering af kiste, urne og ligklæde
 • Rustvognskørsel
 • Ilægning i kiste
 • Iklædning af afdøde
 • Hjælpe ved fremvisning
 • Etablerer aftale med kirkegård
 • Bestille gravsten hos stenhugger
 • Bestille kaffebord ved mindesammenkomst
 • Udarbejde dødsannonce og indrykke annonce
 • Udarbejde og fremstille salmehæfter

 

Omsorg, Nærvær og til for jer

Med en lokal bedemand, kan I altid forvente at vi er der for jer hele vejen frem til skifteretten. Derfor har vi valgt at skulle der opstå et spørgsmål, kan vi altid træffes, døgnet rundt også efter skifteretten uden ekstra omkostninger.