Bedemandens opgaver

Bedemanden varetager for de efterladte mange og forskellige opgaver.
Det kan være uoverskueligt at vide hvad man kan, hvad man må, hvor man skal henvende sig.

I forbindelse med et dødsfald og efterfølgende bisættelse eller begravelse, kan bedemanden være behjælpelig med mange opgaver og aflaste de efterladte.

Der en forholdsvis masse opgaver der skal tages vare om. Det er her, vi som bedemænd, har erfaring og overblik til at hjælpe. I den stund hvor I skal værne om hinanden og være i jeres sorg og tab.

Vi kan eksempelvis tage os af følgende opgaver.

 • Anmeldelse af dødsfaldet til begravelsesmyndigheden
 • Indhente dødsattest ved politi eller hospital
 • Kontakt til præst og kirkekontor, for aftale og fastlæggelse af tid og sted for højtideligheden
 • Søge begravelseshjælp hos Udbetaling Danmark og flere andre instanser, f.eks fagforening.
 • Levering af kiste, urne og ligklæde
 • Rustvognskørsel
 • Ilægning af afdøde i kiste
 • Iklædning af afdøde
 • Hjælpe ved fremvisning
 • Etablerer aftale med kirkegård
 • Bestille gravsten hos stenhugger
 • Bestille kaffebord ved mindesammenkomst
 • Udarbejde dødsannonce og indrykke annonce
 • Udarbejde og fremstille salmehæfter