Begravelseshjælp

Ud over den offentlige begravelseshjælp, kan der i nogen tilfælle være andre former for økonomisk hjælp, i forbindelse med dødsfald.

Bedemanden hjælper gerne med af søge muligheder for andet økonomisk hjælp.

Hvor meget kan jeg få i begravelseshjælp?

Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue. Begravelseshjælpen udbetales som et engangsbeløb, du ikke skal betale skat af.

Hvis afdøde var 18 år eller mere
Hvis afdøde var 18 år eller mere, kan du højst få 12.100 kr. (2023) / 12.500 kr. (2024) i begravelseshjælp.

Begravelseshjælpen afhænger af formuen:

 • Hvis afdøde efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes eller ægtefællernes samlede formue på dagen for dødsfaldet overstiger 40.500 kr. (2023) / 41.800 kr. (2024).
 • Er afdødes eller ægtefællernes samlede formue over 52.600 kr. (2023) / 54.300 kr. (2024), bortfalder begravelseshjælpen helt.
 • Hvis afdøde hverken efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes formue overstiger 20.300 kr. (2023) / 20.950 kr. (2024).
 • Er afdødes formue over 32.400 kr. (2023) / 33.450 kr. (2024), bortfalder begravelseshjælpen helt.

I formuen indgår fx:

 • indestående i banken
 • pantebreve og kursværdi af obligationer og aktier
 • kontanter
 • ejendomsværdi
 • værdi af andele i andelsboligforeninger
 • anparter og investeringsbeviser
 • engangsudbetalinger som følge af dødsfaldet – engangsudbetalinger indgår i formuen, selvom beløbet bliver udbetalt efter dødsfaldet
 • dokumenteret gæld

Du skal være opmærksom på, at udgifter til bedemand, sammenkomst m.v. i forbindelse med begravelsen ikke indgår i opgørelsen af formuen.

Drachmann Begravelser hjælper gerne med at søge begravelseshjælp

 

Hvis afdøde var født før 1. april 1957

Hvis afdøde var født før 1. april 1957, kan du få mindst 1.050 kr. i begravelseshjælp, uanset formue. Dette beløb kaldes for minimumsbeløbet. Hvis du kun ønsker at søge om minimumsbeløbet, skal du ikke oplyse Udbetaling Danmark om evt. formue.

 

Hvis afdøde var under 18 år
Hvis afdøde var under 18 år, er begravelseshjælpen et fast beløb. Det gælder også børn, som er dødfødte. Beløbet er 10.100 kr. (2023) / 10.450 (2024).

Du kan læse mere om Begravelseshjælp www.borger.dk

Sygeforsikringen “danmark” udbetaler ved dødsfald “dokumenteret af offentligmyndighed”  1.400 kr. til gruppe 1 og 2