Et dødsfald skal anmeldes.

 

Når en person dør i Danmark, skal det altid meldes til de offentlige myndigheder.

Det er altid en læge, der skal udfylde og underskrive en dødsattest. Lægen sikrer, at der foreligger sikre dødstegn, hvorefter de underskriver en dødsattest.

Denne dødsattest skal foreligge, inden man kan anmode om begravelse eller en bisættelse med ligbrænding. Bedemanden må ikke afhente eller flytte på afdøde, før dødsattesten er underskrevet af en læge.

Der skal udfyldes en anmodning om begravelse eller ligbrænding
Dette skal ske elektronisk enten via borger.dk eller via bedemanden. Vi anbefaler, at I lader bedemanden foretage denne anmodning, da der er en række aftaler, der skal være på plads, inden anmodningen kan udfyldes korrekt. Bedemanden vil altid sende anmodningen på vegne af de pårørende, dvs. juridisk er det en pårørende, der bliver anmelder af dødsfaldet, og vedkommende skal derfor underskrive en fuldmagt til bedemanden. Anmelder modtager kvittering i sin E-boks, når bedemanden har indsendt anmodningen.

Det er en kordegn eller præst i det sogn, hvor afdøde har bopæl, som godkender anmodningen om begravelse eller ligbrænding. Også selvom afdøde ikke er medlem af folkekirken. Dette skyldes, at det er de forskellige kirkesogne i Danmark, der udfører denne administrative opgave og dermed er udpeget som begravelsesmyndighed.

Først når anmodningen er godkendt må afdøde begraves eller bisættes.

Omsorg, Nærvær og til for jer

Med en bedemand fra os, kan I altid forvente at vi er der for jer hele vejen frem til skifteretten. Derfor har vi valgt at skulle der opstå et spørgsmål, kan vi altid træffes, døgnet rundt også efter skifteretten.